Rijbewijs halen?

Het halen van het rijbewijs is voor de meeste mensen een leuke uitdaging. Dat zijn degenen die weten dat autorijden een hoop vrijheid biedt en je bovendien sneller van A naar B brengt. Mensen die vanuit dat gevoel starten met autorijles zijn intrinsiek gemotiveerd en vanuit dat oogpunt vaak ook wat sneller met het aanleren van de benodigde vaardigheden.

Naast die eerste groep zijn er ook mensen die hun rijbewijs willen halen uit noodzaak. Zij hebben het nodig voor hun werk bijvoorbeeld. Wanneer zij zelf de keuze konden maken zouden zij niet aan autorijles beginnen. Deze groep is extrinsiek gemotiveerd. Dat is niet perse een nadeel, alleen de beweegredenen zijn anders.

Mensen kunnen hoe dan ook vanuit verschillende motivaties starten met lessen. Het halen van het rijbewijs is tegenwoordig een dure aangelegenheid. Daarvan ben ik me wel bewust. Doordat ikĀ zelfstandig werk kan ik de kosten beperken en de prijs scherp houden. Het lesgeven ervaar ik als een leuke bezigheid en bovendien vind ik contact met mensen plezierig. Daarnaast vind ik het een uitdaging om jongeren (die toch een substantieel deel van de doelgroep vormen) op een veilige en verantwoorde wijze deel te laten nemen aan het verkeer.

Zoals eerder gezegd bestaat het grootste deel van de leerlingen uit jongeren. Ik kan me voorstellen dat ouders graag kennis maken met de instructeur die hun kind(-eren) gaat begeleiden bij de rijlessen. Ik kom dan ook graag even kennismaken als de ouders/opvoeders dat prettig vinden.

Tot slot wil ik nog melden dat de eerste les gratis is en dat de eerlijkheid mij gebiedt te zeggen dat ik na een les geen inschatting kan maken van het benodigd aantal lessen voor het behalen van het rijbewijs! Daarvoor zijn simpelweg wat meer indrukken nodig dan alleen die van het schakelen en sturen.

Met vriendelijke groet,

Hans van Diessen